Sastavni dio sabirnika sa tušem. Promjer glave 105mm Proizvođač: V.V.B