Spremnik za sanitaciju je dizajnirani da omogućuje lako čišćenje uređaja. Materijal: stainless steel Bez igli za sanitaciju. Pogodan za 4 izlaza (2xigle za sanitaciju i 2xbrze spojnice) Proizvođač: A.E.B Srl