Spremnik za sanitaciju je dizajnirani da omogućuje lako čišćenje uređaja. Materijal: stainless steel Komplet sa 4 igle za sanitaciju, tip S, G, D, M Proizvođač: A.E.B Srl