Spremnik za sanitaciju je dizajnirani da omogućuje lako čišćenje uređaja. Materijal: stainless steel Bez igli za sanitaciju. Pogodan za 2 igle za sanitaciju. Proizvođač: A.E.B Srl