Sonda termostata služi da se može mjeriti/regulirati temperatura sa elektronskim termostatom.