Slavine koristimo za montažu na aparate, konzole ili šankove. Bez kompenzatora.