Zračna pumpa - "zračni kompresor" koristi se uz aparate ako nemamo bocu CO2 ili aparat nema u sebi ugrađeni zračni kompresor. Može se optimalno koristiti za do 2 linije.