Filtriranje
Početna Proizvodi Sheme spajanja Vino - Pumpa CO2/Električna

Vino - Pumpa CO2/Električna

Shema spajanja aparata za vino potiskivanjem putem pumpi (električne ili CO2) ima dvije izvedbe: sa brzim spojnicama i stezaljkama, za jednu ili više linija (slavina), za nadpultne aparate za vino. 

Svaka shema se sastoji od aparata (1), pribora za spajanje (2), posude za napitke (3E).

Stezaljke

Nadpultni aparat
1 BiB (Bag in box), 1 pumpa, 1 linija
 
Nadpultni aparat
2 BiB (Bag in box), 2 pumpe, 2 linije


 

 


 

Nadpultni aparat za kuhano vino
1 BiB (Bag in box), 1 pumpa, 1 linija
 
Nadpultni aparat za kuhano vino
2 BiB (Bag in box), 2 pumpe, 2 linije
 

Brze spojnice

Nadpultni aparat
1 BiB (Bag in box), 1 pumpa, 1 linija
 
Nadpultni aparat
2 BiB (Bag in box), 2 pumpe, 2 linije


 

 


 

Nadpultni aparat za kuhano vino
1 BiB (Bag in box), 1 pumpa, 1 linija
 
Nadpultni aparat za kuhano vino
2 BiB (Bag in box), 2 pumpe, 2 linije