Filtriranje

Vino - N2

Shema spajanja aparata za vino potiskivanjem putem dušika ima dvije verzije: sa brzim spojnicama i stezaljkama, za jednu ili više linija (slavina), za nadpultne aparate za vino. 

Svaka shema se sastoji od aparata (1), pribora za spajanje (2), posude za napitke (3B) i plina (3D) za potiskivanje.

Stezaljke

Nadpultni aparat 
1 kontejner vina, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat 
2 kontejnera vina, 1 reduktor pritiska, 2 linije


 

 


 

Nadpultni aparat za kuhano vino
1 kontejner vina, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat za kuhano vino
2 kontejnera vina, 1 reduktor pritiska, 2 linije
 

 


Brze spojnice

Nadpultni aparat 
1 kontejner vina, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat 
2 kontejnera vina, 1 reduktor pritiska, 2 linije


 

 


 

Nadpultni aparat za kuhano vino
1 kontejner vina, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat za kuhano vino
2 kontejnera vina, 1 reduktor pritiska, 2 linije