Filtriranje

Pivo - CO2

Sheme spajanja na bocu CO2 imaju dvije izvedbe: sa brzim spojnicama ili sa stezaljkama, sve za jednu ili više linija (slavina), za podpultne i nadpultne aparate za pivo, vino ili vodu.

Svaka shema se sastoji od aparata (1), pribora za spajanje (2), posude za napitke (3A) i plin (3C) za potiskivanje, te konzole za točenje (4).

Stezaljke

 

Podpultni aparat sa konzolom za istakanje
1 bačva, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat
1 bačva, 1 reduktor pritiska, 1 linija


 

 


 

Nadpultni aparat
2 bačve, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat
2 bačve, 2 reduktora pritiska, 2 linija
 

 

Brze spojnice

 

Podpultni aparat sa konzolom za istakanje
1 bačva, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat
1 bačva, 1 reduktor pritiska, 1 linija


 

 


 

Nadpultni aparat
2 bačve, 1 reduktor pritiska, 1 linija
 
Nadpultni aparat
2 bačve, 2 reduktora pritiska, 2 linija