Filtriranje

Pitoni

Pitoni crijeva se najviše koriste ako je aparat za točenje piva, vina ili vode dosta udaljeni od mjesta točenja, da bi zaržali željenu temperaturu napitka. Dostupan je u više varijanti, od 1 od čak 10 linija.