Filtriranje

Mješači-pumpe

Mješači-pumpe sastavni su dio aparata za pivo, vino ili vodu. Jačina mješača je prilagođena veličini aparata.