Filtriranje

Cijevi 304 L

Cijev prokrom (inox) koristi se kao zavojnica u aparatu, ili zasebno za hlađenje.

Materijal je AISI 304L, pa se cijevi ili zavojnice mogu koristiti u prehrambene svrhe.