Filtriranje

Grijanje vina

U ponudi modeli aparata optimirani za male ili velike evente, kao i za upotrebu u ugostiteljskim objektima.
Svaki aparat može se spojiti prema želji i mogućnosti kupca. U ponudi se nalaze svi potrebni dijelovi za montažu i istakanje kuhanog vina, neovisno o  veličini i vrsti spremnika iz kojeg se vino istače. U spremnicima (najčešće Bag in Box) potrebno je da je vino pripremljeno za grijanje/kuhanje sa mirodijama, ekstraktima i sl. Aparati se mogu koristiti i za istakanje ostalih toplih napitaka, poput čaja.

Termostat
Kapacitet točenja
Materijal
Zavojnice
Hlađenje
Aparat za grijanje vina - BERG MW 2
716088
Grijanje vina

BERG MW 2

  • Materijal Inox
  • Kapacitet točenja 49 l / 45 l