Presostat služi kao sklopka ako nešto nije u redu sa plinom, da se ne ošteti kompresor. Sa priključkom za plin 1/8 Proizvođač: MA-TER srl