Presostat služi kao sklopka ako nešto nije u redu sa plinom, da se ne ošteti kompresor. R404a 1/4 flare Proizvođač: EMPOR d.o.o.