Motor mješač sa duplom pumpom je sastavni dio aparata za pivo, vino ili vodu. H=6,7m Sa konektorom P2E076-AC06-25 Proizvođač: EBM-PAPST INDUSTRIES Kft.