Motor mješač je sastavni dio aparata za pivo, vino ili vodu. Komplet sa utikačem. Proizvođač: EBM-PAPST INDUSTRIES Kft.