Kondenzator je uređaj koji se koristi za kondenziranje plinovitih tvari u tekuće, tj. odbijanje temperature u aparatima za pivo, vino, vodu. Kapacitet i veličina ovisi o vrsti aparata i kapacitetu točenja. Kondenzator bez ELM i elise. Proizvođač: LU-VE S.P.A.