Kondenzator startni je sastavni dio kompresora na aparatu za pivo, vino ili vodu. Njegova snaga mora biti prilagođena jačini kompresora na aparatu. Proizvođač: NIDEC GLOBAL APPLIANCE 250V