Isušivač je namijenjen da otklanja višak vlage koji se nakuplja u aparatu za točenje piva, vina, vode, te se time smanjuje rizik od stvaranja kiseline (hidrolize). Preporučuju se naročito za korištenje uređaja sa visokim kapacitetom kondenzacije, a zahtijevaju visok kapacitet sušenja. Preporučuje se upotreba sa HFC i HCFC plinovima. Proizvođač: DE.NA Srl.