Filter je posebno dizajnirani za aparate za vodu, da omogući da najbolja moguća voda bude dostupna korisniku, a samim time i čuva aparat od nepotrebnog nakupljanja kamenca koji može smanjiti vijek trajanja aparata. Proizvođač: 3M (East) AG Branch Office