6 piva i 2 recirkulacije, dimenzija 6x6,7/9,5; 2x9,5/12,7; Izolacija 13mm PVC crijeva sa izolacijom koja se spajaju na metalne cijevi kod montaže aparata i konzola. Koriste se kod spajanja kada su aparati dosta udaljeni od konzola za istakanje. Služe za bolje održavanje temperature tekućine koja prolazi kroz PVC crijeva. Proizvođač: Tubing food