1 pivo i 2 recirkulacije, dimenzija 1x12,0/7,0; 2x11,0/7,0; Izolacija 13mm PVC crijeva sa izolacijom koja se spajaju na metalne cijevi kod montaže aparata i konzola. Koriste se kod spajanja kada su aparati dosta udaljeni od konzola za istakanje. Služe za bolje održavanje temperature tekućine koja prolazi kroz PVC crijeva. Proizvođač: Tubing food