Brtva glave za bačvu - obujmica koja se stavlja na glavu za bačvu kako bi se spriječilo puštanje tekućine ili plina.