Termin «točeno pivo» javlja se razvojem tehnologije punjenja piva u boce.Time su se  stvorile dvije različite vrste distribucije piva. Pivo kao napitak nastalo je prije 6000 do 8000 tisuća godina i bilo je sve do pojave tehnologije punjenja piva u boce «točeno». 
Distribucija piva razvijala se kroz tisućljeća do momenta pojave piva u boci kroz nekoliko faza, a u vrijeme pojave piva u boci bila je raširena distribucija piva u masivnim drvenim bačvama.
Pri čuvanju i točenju piva obilato se je koristilo hlađenje pomoću prirodnog leda iz tzv. ledenica. Zalihe leda prikupljene zimi u dobrim ledenicama mogle su se sačuvati kroz cijeli ljetni period. Pivo se točilo preko slavina sa polugama za potiskivanje.
Bitan napredak u tehnici točenja piva donio je razvoj rashladne tehnike i pronalazak ukapljivanja plinova. Sve je to paralelno utjecalo i na razvoj tehnologije proizvodnje piva, ali to nije naša tema. Razvojem potrebne armature i redukcionih ventila pivo se toči potiskivanjem pomoću plina CO2. 
Daljnji napredak u tehnici točenja piva je korištenje rashladnih uređaja početkom prošlog stoljeća i time se napušta hlađenje pomoću blokova leda. Zamjena masivnih drvenih bačava sa aluminijskim te kasnije bačvama iz nehrđajučeg lima te uvođenje linija za automatsko ispiranje, sanitaciju i punjenje daljnje je unaprijedilo tehnologiju točenog piva.
Unatrag posljednjih tridesetak godina točeno pivo doživljava snažan razvoj u mnogo raznih tehničkih detalja. Paralelno se razvija prateča industrija za proizvodnju armaturnog pribora, komponenata, aparata za točenje itd. U posljednjih nekoliko godina, potaknuta svjetskom globalizacijom, ova industrija doživljava bitne promjene i opstaju tvrtke koje su se uspjele nametnuti kao «svjetski igrači».