Nadpultni aparat sa 2 slavne za kuhano vino bez pumpa. Vrijednost kapaciteta točenja je razlika temperature ulaza i izlaza(točenja) pića Δt 46°/60°. Svi podaci za KAPACITET TOČENJA iz ovog kataloga za aparate za kuhano vino bazirani na: Ambijentalnoj temperaturi (Tamb.=0°-22°C) te prosječnoj vlažnosti 65±5%. Svi kapaciteti za istakanje su dati za 22°C ambijent, 5°C ulaz vina, te temperaturu istakanja 50-65°C.